Ąžuoliuko muzikos mokykla„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla įsteigta 1979 metais, per 25 metus čia muzikinio lavinimo pagrindus įgijo daugiau kaip pusė tūkstančio berniukų. Vaikai mokosi chorinio dainavimo, solfedžio, muzikos literatūros, harmonijos, dirigavimo, groja įvairiais instrumentais.

Mokykloje dirba daugiau kaip 50 mokytojų, ištikimiausi ir labiausiai patyrę pedagogai čia darbuojasi nuo pat mokyklos įkūrimo. Kaip tvirtina patys mokytojai, pirmučiausias jų tikslas – supažindinti vaikus su muzika, skiepyti jaunose širdyse gėrį ir grožį, nesiekiant tapti būsimųjų muzikų kalve. 

„Ąžuoliuko“ slenkstį peržengę 5–6 metų berniukai pirmuosius metus praleidžia „mažylių“ chore. Daugelis šiandieninių „Ąžuoliuko“ paauglių ir vyrų turbūt tuos vaikystės metus prisimena kaip atsargius žingsnelius į šiek tiek bauginantį, bet ir smalsumą gerokai žadinantį muzikos pasaulį. „Mažylių“ mokytojos vaikams per žaidimus ir paprastutes užduotis padeda pažinti muzikos pradmenis.
 
Vėliau berniukai, skatinami ir palaikomi tėvų, pradeda lankyti muzikos mokyklą. Čia pirmuosius ketverius metus jie dainuoja atskiruose choruose, kurie turi savus vadovus ir rengia atskiras programas bei koncertus. Be to, vaikai mokosi groti pasirinktais muzikos instrumentais, gauna muzikos teorijos pagrindus. Šie ketveri metai tampa svarbiausiu pasirengimo dainavimui „pagrindiniame“ chore etapu.
Pagrindiniame chore berniukai dainuoja nuo maždaug 9–10 metų amžiaus iki balso mutacijos.

„Pagrindinis“ choras – daugiausia koncertuojanti „Ąžuoliuko“ grupė. Dažniausiai įvairūs muzikiniai projektai įgyvendinami kartu su vyrų choro dainininkais. Kasmet surengiama nuo keliolikos iki kelių dešimčių įvairaus pobūdžio koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Į choro repertuarą įtraukiama labai įvairios muzikos“ nuo liaudies dainų ir klasikos iki šiuolaikinių kompozitorių opusų.

Kiekvienas „Ąžuoliuko“ pedagogas pridurs, kad šalia muzikinio lavinimo labai svarbi ir auklėjamoji kolektyvo misija. Bendras darbas kolektyve padeda formuoti bręstančio žmogaus vidinį pasaulį, ugdo savarankišką ir platesnių požiūrių asmenybę. Be to, muzikinė veikla „Ąžuoliuke“ atitraukia „pavojingo amžiaus“ paauglius berniukus nuo gatvės įtakos.
Tiesa, artimas prisilietimas prie muzikos pasaulio neretai berniukus skatina siekti daugiau: profesionalaus muzikanto kelią pasirinko dešimtys „ąžuoliukų“, daugelis jų tapo toli už Lietuvos sienų žinomais dirigentais, solistais, instrumentininkais, kompozitoriais.
 
Per 25 muzikos mokyklos gyvavimo metus kelios dešimtys jos auklėtinių tapo įvairių festivalių bei konkursų Lietuvoje ir užsienyje laureatais. Kasmet 3–4 „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos abiturientai stoja į Lietuvos teatro ir muzikos akademiją.