Ąžuoliukas

„Nelieskite mėlyno gaublio“, oratorija, Eduardas Balsys, tekstas Violetos Palčinskaitės, 1972 m.
 
„Tau, Tėvyne“, skiriama Didžiojo spalio 60-mečiui, literatūrinis muzikinis montažas, 1977 m.
 
„Spindulių pirščiukai“, literatūrinė muzikinė kompozicija vaikams, 1980 m.
 
„Dainuojantis ir šokantis mergaitės vieversėlis“, miuziklas, Mindaugas Urbaitis, tekstas Sigito Gedos, 1980 m.
 
„Respublikinė dainų šventė“, plokštelė 1, 1980 m.
 
„Respublikinė dainų šventė“, plokštelė 2, 1980 m.
 
„Iš tų girių, iš tų klonių...“, „Ąžuoliuko“ vyrų choras, 1981 m.
 
„Šviesa“, elektroninės muzikos grupė „ARGO“ (meno vadovas ir muzikos autorius Giedrius Kuprevičius), 1981 m.
 
„Kaip gaidelis pono dvarą griovė“, lietuvių liaudies pasaka, Anatolijus Šenderovas, dainelės teksto autorius Petras Gaulė, 1982 m.
 
„Requiem“, Op. 9, Maurice Durufle, 1982 m.
 
„Ąžuoliukas 25“, Fransua Pulenkas „Gloria“, Maurice Durufle „Keturi motetai“ Op. 10, Laimis Vilkončius „Gėlių kalbėjimas“ (J. Meko žodž.), 1983 m.
 
„Žemė gimta“, Benjamino Gorbulskio dainos, kartu su mergaičių choru „Liepaitės“, 1983 m.
 
„Gimtinės pasakos“, kartu su roko grupe „Saulės laikrodis“, 1984 m.
 
„Respublikinė dainų šventė“, 1985 m.
 
„Judas Maccabaeus“, George Frideric Handel, arijos iš oratorijos, solo Giedrė Kaukaitė (sopranas), 1985 m.
 
„Kalėdų giesmės“, iš lietuviškų bažnytinių giesmynų (1906, 1920 m.), surinko ir harmonizavo Juozas Naujalis, 1989 m.
 
„In Honorem St. Casimiri“ (lot. Šv. Kazimiero garbei), 1990 m.