Ąžuoliukas

 
1959
Rugsėjo 3 - į pirmąją repeticiją Ryšių darbuotojų klube susirinko 30 berniukų, kuriuos į muzikos pasaulį pakvietė Hermanas Perelšteinas.
 1960
Choras persikėlė į Respublikinius mokytojų namus.
Liepa - respublikinės dainų šventės laureatai; pirmoji stovykla Grigiškėse.
 1961
Birželio 10 - pirmasis didelis koncertas Vilniaus filharmonijos salėje tuometinės LTSR valstybinės konservatorijos dėstytojams ir studentams.
Liepa - pirmoji stovykla Šventojoje , kuri vėliau tapo tradicine „ąžuoliukų“ stovyklaviete; koncertai žvejams, amerikos lietuvių delegacijai.
 1962
Sausis - vasaris - koncertai Lietuvos mokytojų suvažiavimo, tuometinės LLKJS XII suvažiavimo, respublikinio pionierių sąskrydžio delegatams.
Birželio 10 - pirmoji kelionė už Lietuvos ribų - į Rygą.
 1963
Sausis - vasaris - koncertai naujametiniuose renginiuose, švietimo darbuotojams, Lietuvos kompozitoriams.
Kovas - didelės gastrolės į Rygą ir Taliną.
 1964
Sausio 20 - pirmojo stambaus kūrinio - Dž. Pergolezio kantatos „Stabat Mater“ premjera (su S. Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kameriniu orkostru).
Kovas - I-ojo Baltijos berniukų chorų sąskrydžio Rygoje laureatai.
 1965
Kovo 7 - 5-erių metų sukakties proga kolektyvui suteikiamas tuometinės LTSR pavyzdinio choro „Ažuoliukas“ vardas.
Kovo 23 - 25 - koncertai Maskvos P. Čaikovskio salėje, II-oje sąjunginėje vaikų muzikinio auklėjimo konferencijoje Gnesinų muzikos pedagogikos institute.
Gegužės 9 - koncertas Pirčiupiuose Pergalės dienai.
Liepa - respublikinė dainų ir šokių šventė.
Gruodžio 22 - suteikiamas absoliučiai geriausio tuometinės LTSR choro kolektyvo vardas.
 1966
Kovas - II-ojo Baltijos berniukų chorų sąskrydžio Taline laureatai.
Birželis - I-ojo respublikos berniukų chorų sąskrydžio Klaipėdoje laureatai.
Gruodis - J. S. Bacho „Magnificat“ premjera (su Lietuvos kameriniu orkestru).
 1967
Kovas - gastrolės Kijeve.
Gegužės 24 - koncertas Paveikslų galerijoje II-ame sąjunginiame kamerinės muzikos festivalyje.
Birželio 26 - koncerto - konkurso geriausiam respublikos berniukų chorui išaiškinti laureatai.
Rugpjūtis - rugsėjis - 13 koncertų I-jame sąjunginiame vaikų meno saviveiklos festivalyje „Ereliuko“ pionierių stovykloje.
Gruodis - koncertai iš ciklo „Bachas ir šiuolaikinė muzika“.
 1968
Kovas - koncertai Maskvoje III-joje sąjunginėje vaikų muzikinės klausos ir balso vystymosi mokslinėje konferencijoje.
Gegužės 11 - 12 - H. Perselo operos „Didonė ir Enėjas“ premjera Kaune ir Vilniuje (dirigentas J. Aleksa).
Birželis - III-ojo Baltijos berniukų chorų sąskrydžio Vilniuje laureatai.
Spalio 20 - B. Briteno „Mažųjų mišių“ premjera (vargonininkas L. Digrys).
Gruodžio 15 - koncertai tuometinės TSRS kompozitorių sąjungos suvažiavime Maskvoje.
Gruodžio 21 - koncertas kantatų ir oratorijų festivalyje Vilniuje.
 1969
Sausis - dalyvavimas R. Vagnerio operos „Lohengrinas“ spektakliuose, filmo „Maironis“ kadruose.
Sausio 29 - koncertas tuometinės VLKJS 50-mečiui.
Vasaris - kovas - koncertai XX a. muzikos savaitėje.
Gegužės 4 - koncertas Paveikslų galerijoje, kurio pajamos skirtos Taikos gynimo fondui.
Rugpjūtis - gastrolės kantatų ir oratorijų festivalyje „Vratislavija cantans IV“
Rugpjūčio 28 - E. Balsio oratorijos „Nelieskite mėlyno gaublio“ premjera Vroclave (dirigentas J. Domarkas)
Rugsėjo 1 - E. Balsio oratorija Poznanėje, Antrojo Pasaulinio karo pradžios minėjime.
Spalio 1 - oratorijos premjera tuometinėje Tarybų Lietuvoje.
Lapkričio 24 - koncertai tarprespublikinėje vaikų muzikinio auklėjimo konferencijoje Minske.
Gruodžio 10 -  E. Balsio 50-mečio koncertas.
Gruodžio 28 - „Ažuoliuko“ 10-mečio koncertas.
 1970
Sausis - gastrolės tuometiniame Leningrade.
Vasario 2 - tuometinės LTSR meno meistrų koncertas Kremliaus Suvažiavimų rūmuose.
Balandžio 18 - koncertas V. Lenino gimimo 100-sioms metinėms.
Balandis - kuriamas dokumentinis filmas „280 berniukų“.
Liepa - respublikinė dainų ir šokių šventė.
Liepos 11 - koncertai IX tarptautinėje vaikų muzikinio auklėjimo konferencijoje (ISME) Maskvoje, Kolonų salėje.
Spalis - koncertai chorvedžių seminare Dubnoje (Maskvos sr.).
Gruodžio 10 - S. Rachmaninovo kantatos „Pavasaris“ premjera dainų šventės laureatų koncerte.
 1971
Gegužės 5 - koncertas tuometinės LTSR kompozitorių sąjungos VI suvažiavimui.
Balandis - kuriamas „Mosfilmo“ meninis filmas „Berniukai“.
Spalio 17 - E. Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“ Maskvos P. Čaikovskio salėje (pristatyta tuometinės LTSR valstybinei premijai).
 1972
Balandžio 28 - J. Haidno oratorijos „Metų laikai“ premjera (dirigentas J. Aleksa).
Birželio 15 - koncertas respublikos moterų suvažiavimui.
Birželio 21 - Estijos respublikinės moksleivių dainų šventės garbės svečiai - dalyviai.
Liepa - 16 geriausių „ąžuoliukų“ ilsisi tuometinės Čekoslovakijos kalnuose.
Spalis - dalyvavimas Ž. Bizė operos „Karmen“ spaktakliuose.
Lapkritis - gastrolės tuometinėje Čekoslovakijoje; Pardubicės (Čekija) vaikų chorų festivalio tuometinės TSRS 50-mečiui paminėti garbės svečiai; paminklo V. Leninui atidengimas; koncertai Pardubicėje, Bohdaneče, Brno, Prahoje.
Gruodis - tuometinės TSRS 50-mečio iškilmės Maskvoje (koncertai Suvažiavimo rūmuose, tuometinės LTSR atstovybėje).
 1973
Spalis - gastrolės tuometinėje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje (16 koncertų); festivalis „Berliner Festtage“; įrašai tuometinei VDR televizijai.
 1974
Kovas - tuometinės LTSR kultūros dekada Baltarusijoje.
Gegužės 28 - G. Forė Rekviem premjera (vargonininkas B. Vasiliauskas).
Birželis - „ąžuoliukai“ stovyklauja ir koncertuoja Arteke.
Spalis - koncertas Kanados švietimo darbuotojams.
Gruodžio 7 - 8 - J. S. Bacho kantatos Nr. 106 „Actus tragicus“ premjera Kaune, Vilniuje.
Gruodžio 28 - 15-ųjų metinių proga chorui suteikiamas tuometinės LTSR nusipelniusio kolektyvo vardas.
 1975
Vasario 26 - 27 G. F. Hendelio  oratorijos „J. Judas Makabiejus“ premjera Kaune, Vilniuje (diriguoja J. Damarkas).
Gegužė - koncertinė kelionė į tuometinę Čekoslovakiją.
Liepa - respublikinė dainų ir šokių šventė.
Rugsėjis - spalis - koncertai M. K. Čiurlionio gimimo 100-ųjų metinių minėjimuose Vilniuje, Maskvoje (Didžiajame teatre).
Spalio 14 - G. F. Hendelio oratorija „Judas Makabiejus“ Maskvos P. Čaikovskio salėje; įrašas plokštelei.
Gruodis - dalyvavimas P. Čaikovskio baleto „Spragtukas“ spektakliuose.
 1976
Sausio 21- koncertas tuometinės LKP XVII suvažiavimo delegatams
Vasaris - Europos berniukų chorų festivalis Poznanėje; koncertai Poznanėje, Piloje, Kališe, Gniezne, Varšuvoje.
Kovo 27 - vaikų muzikos savaitės atidarymas Minsko filharmonijoje.
Gegužės 18 - Vilniaus sporto rūmuose bendras koncertas su čekų vaikų choru „Campanella“ iš Olomouco (D. Šostakovičiaus poemos „Stepano Razino bausmė“ premjera).
Rugpjūtis - Vilniuje susikuria tarptautinis choras „Juventus cantans amicans“, kurį sudaro Pardubicės (Čekija) merginų kamerinis ir „Ąžuoliuko“ vyrų chorai; pirmi bendri koncertai Vilniuje, Trakuose, Rumšiškėse, Druskininkuose.
Lapkritis - „Juventus cantans amicans“ dalyvauja tarptautiniame vaikų chorų festivalyje Pardubicėje.
 1977
Kovo 18 - koncertai sąjunginiame kompozitorių ir chorvedžių seminare „Kamerton“ Maskvoje ir Dubnoje.
Balandis - Gegužė - didelės gastrolės tuometinėje VDR (22 koncertai; tuometinių TSRS - VDR II draugystės festivalio Magdeburge aukso medalis; pramoginėje tuometinės VDR televizijos laidoje „Ein Kessel Buntes“ berniukai dainuoja su prancūzų estrados dainininku Ž. Beko).
Birželis - Estijos respublikinė dainų šventė.
Spalis - 18 koncertų ciklas Spalio 60-mečiui, „Ąžuoliuko“ vyrų kelionė į tuometinę Čekoslovakiją („Juventus cantans amicans“ koncertai V tarptautiniame akademinių chorų festivalyje Pardubicėje).
 1978
Vasaris - L. Kerubinio Rekviem įrašai plokštelei.
Vasario 4 - „Ąžuoliukui“ įteikiama respublikinė Lenino komjaunimo premija.
Vasario 19 - ciklo „Dainuoja berniukų chorai“ kocertas Minsko filharmonijoje.
Kovo 1 - koncertas tuometinei LLKJS XIX suvažiavimui.
Liepos 2 - „Ąžuoliuko“ vyrų choras - Taline įvykusio sąjunginio chorų konkurso, skirto IX pasaulio jaunimo festivaliui Havanoje, nugalėtojas.
Liepa - garbės svečiai tarptautiniame B. Bartoko chorų konkurse Debrecene (Vengrija).
 1979
Sausio 10 - M. Diuriuflė Rekviem premjera.
Kovas - gastrolės tuometiniame Leningrade (Sankt Peterburgas), kuriose „Ąžuoliukui“ akomponavo tuometinio Leningrado (Sankt Peterburgo) N. Rimskio - Korsakovo koncervatorijos studentų orkestras.
Balandžio 8 - „Ąžuoliuko“ vyrų chorui suteiktas absoliučiai geriausio Vilniaus miesto vyrų choro vardas.
Balandžio 28 - M. Diuriuflė Rekviem Rygos katedroje (vargonininkas O. Cintinis).
Birželis - Latvijos respublikinė moksleivių dainų šventė.
Rugsėjo 5 - įsteigta Vilniaus 6-oji vaikų muzikos mokykla „Ąžuoliukas“ choro dainininkams.
Spalis - plokštelių įrašai: B. Gorbulskio dainos vaikams (choro „Ąžuoliukas“ solistai), muzikinė rusų kalbos mokymo programa mokykloms.
Spalis - lapkritis - vyrų choro koncertinė kelionė į Vengriją ir tuometinę Čekoslovakiją; choro „Juventus cantans amicans“ koncertai.
Gruodžio 26 - 27 - E. Balsio 60-mečio koncertai Kaune, Vilniuje, aliekama oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“
 1980
Vasaris - vėl atliekama G. F. Hendelio oratorija „Judas Makabiejus“, M. Diuriuflė Rekviem Kaune ir Vilniuje.
Kovo 2 - „Ąžuoliuko“ vyrų choro koncertas Paveikslų galerijoje.
Kovas - plokštelės - E. Balsio „Nelieskite mėlyno gaublio“, L. Kerubinio Rekviem, G. F. Hendelio „Judas Makabiejus“.